Угода користувача

ТОВ “Менова Корпорейшн” (далі – Власник сайту), з одного боку, і користувач інтернет-сайту dealmer.com.ua (далі – Сайт), який прийняв публічну пропозицію (Оферту) про укладення цієї Угоди користувача (далі – Користувач), з іншого боку, разом іменовані сторони, уклали дану Угоду користувача (далі – Угода), про наступне.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Угода визначає:
1) Правила реєстрації Користувача на сайті Власника;
2) Правовідносини між Користувачем і Власником сайту з надання, користуванням послугами та наданої інформацією на Сайті;
3) Порядок участі в акціях, інформація про проведення яких розміщується на Сайті.

1.2. Угода набирає чинності негайно після висловлення згоди з ним Користувача шляхом натискання кнопки (вибору опції) «З правилами згоден».

2. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ

2.1. Щоб зареєструватися на Сайті Користувач зобов’язаний заповнити реєстраційну форму.

2.2. При заповненні реєстраційної форми Користувач зобов’язаний надати достовірну і повну інформацію;

2.3. У разі якщо інформація, надана Користувачем при заповненні реєстраційної форми, є недостовірною і неповною, або у Власника Сайту є підстави вважати, що вона є такою, Власник сайту має право призупинити реєстрацію до внесення Користувачем змін і уточнень до реєстраційну форми.

2.4. Користувач зобов’язаний підтримувати актуальність даних, зазначених в реєстраційній формі.

2.5. Користувач підтверджує, що на момент реєстрації на Сайті, він досяг вісімнадцятирічного віку.

2.6. Після заповнення реєстраційної форми та завершення процедури реєстрації Користувач отримує логін і пароль. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії, вчинені будь-ким на Сайті під логіном і паролем Користувача. Власник сайту не несе відповідальність за використання логіна і пароля Користувача третьою особою.

2.7. Після отримання логіну та пароля створюється обліковий запис Користувача і особистий кабінет Користувача, в якому міститься інформація про обліковий запис Користувача. Користувач має право на створення тільки одного облікового запису на Сайті.

2.8. Власник сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити дію облікового запису Користувача і доступ Користувача до послуг Сайту в разі:
– Недотримання Користувачем умов Угоди;
– Вимоги державного органу або державної організації;

3. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ І ІНФОРМАЦІЄЮ РОЗМІЩЕНОЇ НА САЙТІ

3.1. Користувач погоджується і надає Власнику сайту доступ до даних його облікового запису.

3.2. Користувач має право користуватися послугами Сайту виключно з метою та у порядку, передбачених Угодою користувача і не заборонених законодавством України.

3.3. Користувач зобов’язується:
– Не проводити діяльність, яка може перешкоджати наданню послуг, роботі відповідних серверів або мереж, які з’єднані з послугами, або порушує порядок їх надання;
– Не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові операції і послуг Сайту.

3.4. Користувач визнає і погоджується, що:
– Сайт може містити гіперпосилання, що ведуть на інші сайти над якими Власник сайту не має контролю і за зміст яких не відповідає;
– Власник сайту не несе відповідальність за збитки, які Користувач може понести в результаті доступу до інших сайтів і (або) ресурсів, в результаті використання реклами, продукту, інших матеріалів на таких сайтах і (або) ресурсах, за допомогою використання таких сайтів і (або ) ресурсів.

4. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Користувач має право на участь в акціях, інформація про проведення яких розміщується на Сайті.

4.2. У випадках коли Користувач представив при реєстрації недостовірну чи неповну інформацію Власник має право не допустити Користувача до участі в акції до надання (внесення зміни до облікового запису) Користувачем достовірної та/або повної інформації.

4.3. При проведенні акцій Власник сайту надає Користувачеві певний код, що міститься в унікальному купоні, що дає право на отримання знижки на товар (роботу, послугу) реалізований в рамках акції продавцем товару (робіт, послуг).

4.4. Для участі в акції Користувачеві в термін проведення акції необхідно отримати код. Для отримання коду Користувач може скористатися одним з варіантів:
1) Отримати код безкоштовно (в акціях, де це передбачено)
2) Отримати код через списання коштів з внутрішнього балансу

4.5. Для поповнення внутрішнього балансу Користувач може зарахувати гроші за допомогою банківської картки VISA або MasterCard через систему онлайн платежів Portmone (www.portmone.com.ua).

4.6. Користувач може зарахувати на внутрішній баланс через систему онлайн платежів Portmone будь-яку суму, кратну 1 (Однією) грн. Комісія при зарахуванні не стягується.

4.7. Отримання коду є повним і беззастережним акцептом умов акції, зазначених на Сайті, а договір з надання (товару, послуг) вважається укладеним в рамках акції.

4.8. Після акцепту (отримання коду) унікальний код автоматично відправляється на електронну адресу Користувача і в особистий кабінет.

4.9. Отриманий унікальний код Користувач повідомляє та / або пред’являє продавцю товару (роботи, послуги) в зазначений період часу і в місці проведеної акції.

4.10. В обмін на код Користувач отримує товар (роботу, послугу) із знижкою відповідно до умов акції. Наявність у Користувача коду і / або купона є необхідною умовою для отримання товару (роботи, послуги) із знижкою відповідно до дійсної акції.

4.11. Власник сайту не несе відповідальності за ненадання знижок по акції в разі якщо:
– Користувач не з’явився в обумовлені Власником сайту час і місце для отримання товару (роботи, послуги);
– Користувач з’явився в обумовлені Власником сайту час і місце, без купона або коду; – Третя особа отримала товар за кодом і / або купону, що належить Користувачу.

4.12. Ціна на товар (роботу, послугу) може змінюється продавцем в односторонньому порядку. При зміні ціни на товар (роботу, послугу) Власник сайту оновлює відповідну інформацію на Сайті до укладення договору відповідно до п.4.7. Угоди користувача.

4.13. Кількість користувачів, які беруть участь в акції, не може перевищувати кількість купонів і / або кодів, наданих продавцем Власнику сайту для проведення акції.

4.14. Акція припиняється в момент закінчення періоду дії акції та / або коли в акції взяла участь максимальна кількість користувачів.

4.15. Відмова від коду можлива тільки в тому випадку, якщо Продавець відмовляється продавати товар / надавати послугу за умовами Акції та / або припинив своє існування. Через Службу підтримки сайту Користувач може повідомити унікальний номер замовлення, назва Продавця, дату і час відвідин, прізвище та ім’я співробітника, який відмовився продавати товар / надавати послугу. Протягом до 3 (трьох) робочих днів Власник сайту з’ясує причини відмови в продажу товару / надання послуги і повідомить про результат. Для заміни коду користувачеві досить не пізніше ніж через 14 (Чотирнадцять) днів після відмови направити відповідний лист в електронному вигляді на адресу info@dealmer.com.ua.

4.16. У рубриці “промокодом” розміщується інформація про проведення акцій, в ході яких Власник Сайту надає Користувачеві унікальний код, який реалізується в рамках акції безкоштовно.

5. АВТОРСЬКІ ТА ІНШІ ПРАВА

5.1. Користувач погоджується не вилучати, не приховувати, не змінювати будь-які знаки приналежності прав (включаючи знаки авторських прав і товарні знаки), які можуть знаходитися або міститися на Сайті.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Користувач визнає і погоджується, що Власник сайту або треті особи, що розміщують на Сайті інформацію про своїх сервісах, мають усі майнові та немайнові права щодо об’єктів інтелектуальної власності, незалежно від того, зареєстровані такі права чи ні, а також незалежно від юрисдикції, де такі права можуть виникнути. Зазначені права не передаються і не відчужуються Користувачеві.

6.2. Угода не надає Користувачеві право на використання будь-яких фірмових найменувань, товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, доменних імен, брендів чи інших відмінних знаків Власника сайту або третіх осіб, що розміщують на Сайті.

6.3. Власник сайту має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Угода. Актуальна версія угоди завжди знаходиться на Сайті. Факт придбання Користувачем товарів (робіт, послуг) за допомогою Сайту після внесення змін і доповнень до Угоди, підтверджує прийняття Користувачем нової редакції Правил користування.

6.4. Власник сайту доводить до відома користувачів інформацію, за допомогою електронної пошти та / або розміщення інформації на Сайті.

6.5. З питань, прямо не врегульованих Угодою, Сторони керуються законодавством України.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

7.1 Реквізити Власника сайту: ТОВ “Менова Корпорейшн”, 79035, м.Львів, вул. Пасічна, буд. 127 к. 7, р / с №26003015415201 у відділенні “Львівське” ПАТ “Альфа-Банк”, код МФО 300346, код ЄДРПОУ 40608268

7.2. Під реквізитами Користувача Сторони погоджуються розуміти інформацію, зазначену Користувачем при реєстрації на Сайті.